• Brief_corona_hervatten training senioren

 • Beste leden, Riethoven 13-5-2020

  Het bestuur heeft inmiddels meerdere vragen gekregen met de vraag of trainingen van de senioren weer kunnen worden opgestart.

  Wij hanteren hier de stelregel dat dit binnen de richtlijnen van de rijksoverheid, RIVM en KNVB kan. Dit zijn:

   voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

   officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;

   blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

   blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

   blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

   blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;

   blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

   ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

   hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;

   houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;

   hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

   ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

   was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de voetbalvereniging;

   douche thuis en niet op de voetbalvereniging;  vermijd het aanraken van je gezicht;

   schud geen handen;  kom niet eerder dan vijf minuten voor de training aan op de voetbalvereniging en ga direct daarna naar huis;

   het is niet toegestaan eten en/of drinken mee te nemen

  Eventueel aanvullende informatie kun je vinden op onderstaande link.
  https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/60073/nieuwe-coronaprotocollen-voor-hetamateurvoetbal

  We voegen hier aan toe dat de kleedlokalen en kantine gesloten zijn.

  Men moet zich strikt aan de voorschriften houden en we worden graag vooraf door de elftalleider / trainers geïnformeerd of een elftal/groep gebruik wil maken van de mogelijkheid om recreatief te sporten met in achtneming van alle regels.

  Wij zullen in overleg met de TC deze wens inpassen/toevoegen aan het bestaande schema van de jeugdtrainingstijden.
  Wij hebben een meldingsplicht bij de gemeente om door te geven wanneer er getraind wordt zodat zij kunnen toezien op naleving van de regels. Indien er overtredingen worden geconstateerd dan zullen boetes die hieruit volgen worden verhaald op diegene die de overtreding begaat.

  Wij vragen om ieders begrip voor deze regels en gezond verstand gebruiken staat voorop.

  Namens het bestuur,

  Met Vriendelijke groeten,

  Ronald Snep
  Voorzitter vv Riethoven