• Riethoven, 8 april 2020

  Beste Leden, vrijwilligers en sympathisanten!

  Een surrealistische tijd maken wij door. Geen nieuws zonder verwijzing naar corona, afbakening van onze (emotionele) vrijheid en sport- en cultuur evenementen die overal worden geannuleerd.

  Ook wij als vereniging zullen de regels van de overheid moeten volgen teneinde onze leden, jong en oud, te kunnen beschermen tegen deze pandemie. Als bestuur zijn wij momenteel hierdoor ook met handen gebonden. Communiceren en overleggen gaat niet zoals wij dat zouden willen, samen komen, beraadslagen en beslissen; nee, ook wij zijn veroordeeld tot appen, mailen of bellen en aan de hand van korte inventarisatie over belangrijke onderwerpen om tot een standpunt komen.

  Ik vraag dan ook om begrip als informatie voorziening even niet gaat zoals je van ons gewend bent, of dat je informatie gewoon mist. Graag vernemen wij opmerkingen of positieve input om onduidelijkheden weg te nemen. Hiervoor staan wij altijd open.

  Op korte termijn is het voor ons belangrijk om de schadelast voor de vereniging te beperken nu duidelijk is dat de activiteiten voor dit seizoen zijn komen stil te liggen. Hiervoor zijn wij in overleg met toeleveranciers, maar maken we ook gebruik van de mogelijkheden die de overheid of KNVB biedt. We staan voor een meer dan behoorlijke uitdaging de kosten te beperken teneinde de vereniging financieel gezond te houden.

  Voor de korte termijn hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  Ø de Algemene Leden Vergadering van 23 april komt te vervallen. Bestuurlijk absoluut onwenselijk. Maar het goed invullen van de komende tijd en opvolgen van overheidsmaatregelen heeft absoluut onze prioriteit. Wel zal de jaarrekening over 2019 vastgesteld worden onder toeziend oog van onze accountant; Koen Moonen van Numlock. De nieuwe ALV zal op een later tijdstip worden vastgesteld voor in april/mei 2021.

  Ø Contracten met leveranciers worden bevroren, tijdelijk opgeschort of zullen wij waar nodig bespreekbaar maken.

  Ø Er loopt een onderzoek om het veld onderhoud naar voor te halen.

  Ø De vrijwilligersavond van 5 juni, alsmede het zomerkamp voor de JO-13 en JO-15 blijft tot nader bericht op de agenda staan.

  Ø De TC, zowel bij de senioren als bij de jeugd, zal een begin maken met de elftal indelingen voor komend seizoen. Zodra de indeling bekend is, zal deze door de TC worden gecommuniceerd.

  Ø Extra onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie zullen voor de zomer afgerond worden in samenwerking met de gemeente.

  Daarnaast is er veel onduidelijk. Ook voor ons.

  Wij vragen vriendelijk de tijd om alles voor de vereniging te kunnen regelen. Nogmaals, mis je hierin iets, of heb je tips, laat het ons weten! Door samen te werken kunnen wij veel bereiken/oplossen.

  Tips kan je via secretaris@vvriethoven.nl aan ons sturen indien gewenst.

  Het belangrijkste op dit moment is om goed voor elkaar te zorgen. Niet beter als normaal, maar anders. Volg de regels van de Nederlandse overheid! Een telefoontje, een kort gesprek op gepaste afstand, een kaartje, enz. Als we ons hiervoor samen inzetten zal de wereld er op korte termijn weer stralend uitzien.

  Pas goed op elkaar

  #samenzijnwesterk

  Met sportieve groeten,

  Ronald Snep

  Voorzitter VV Riethoven