• Beste leden,

  “De informatieavond over een duurzaam 6-minuten netwerk mbt reanimatie in Riethoven op 27 februari jl. was met ruim 50 deelnemers druk bezocht. Deze bijeenkomst is geweest op initiatief van de Kernraad.

  Aangekondigd is dat er in april en mei twee reanimatiecursussen georganiseerd worden. Inmiddels hebben zich daarvoor ruim 20 Riethovenaren aangemeld. U kunt zich nog steeds aanmelden; mochten er meer aanmeldingen komen dan er plaatsen op deze cursussen zijn, dan wordt op een later tijdstip een extra cursus georganiseerd.”

  Als voetbal vereniging ondersteunen wij deze oproep volledig. Vandaar ook onze oproep aan onze leden om aan deze cursus deel te nemen.

  Afgelopen weekend is maar eens te meer gebleken hoe belangrijk het is om deze kennis en kunde in directe nabijheid te hebben.

  Geef u nu op! Dit kan door een mailtje te sturen aan de secretaris van de Kernraad met uw naam en mailadres.

  Het mailadres is kernraad.riethoven@gmail.com